Březen 2016

Prvá oficiálna akcia za nami...

21. března 2016 v 22:51 | Nikoleta |  Správy z akcií a pozorovaní
Posledný sobotňajší večer PEAK konečne prežil svoju prvú akciu ako oficiálne občianske združenie, Hodina Zeme, ktorá bola zameraná hlavne na svetelné znečistenie. Podujatie sa konalo v spolupráci s CVČ Včielka Púchov, folklórnym súborom Javorníky, domom kultúry Púchov a samozrejme aj s našimi pravidelnými spolupracovníkmi z hvezdárne Vsetín.

v

Na začiatku akcie bolo úvodné slovo od Alenky Strýčkovej, riaditeľky CVČ Včielka Púchov. Potom nám páni z FS Javorníky pekne zahrali a po ich vystúpení sa zhaslo verejné osvetlenie na Hoenningovom námestí a Štefánikovej ulici. Všade naokolo ostala nádherná tma a hviezdy, ktoré sme doteraz nemali možnosť vidieť takto v meste sa zjavili na nočnej oblohe. Program v tejto tme pokračoval príhovorom primátora mesta Púchov, pána Rastislava Heneka a krátkou prednáškou o svetelnom znečistení od Pavla Ďuriša. Ľudia mali medzitým možnosť si cez našu techniku pozrieť Mesiac a cez ďalekohľad zo Vsetínskej hvezdárne zase Jupiter a jeho štyri najväčšie mesiace Io, Europa, Ganymedes a Kallisto.
Následne sme na plátno pustili video od Petra Horálka s názvom "Bojujme o hvězdy" a na to nám Miroslav Jedlička zo Vsetínskej hvezdárne porozprával o jej 65 ročnej histórii. Na koniec nám znova zahrali trombitáši Púchovskej doliny a vypočuli sme si záverečné slová nášho vedúceho Mariána Rečičára.

Púchovský eko-astro klub by sa chcel poďakovať všetkým pozvaným hosťom a tým, ktorí pomáhali s prípravou a organizáciou tejto akcie. Pánovi Rastislavovi Henekovi, že nám umožnil uskutočniť toto podujatie. Riaditeľovi hvezdárne Vsetín Martinovi Leskovjanovi a jeho kolegovi Miroslavovi Jedličkovi za prijatie pozvania a spolupácu. Taktiež aj riaditeľke CVČ Včielka Púchov, Alene Strýčkovej za spoluprácu a moderovanie podujatia. Samozrejme ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili!


Takže úplne na záver by som osobne chcela povedať, že Zemi nestačí venovať len hodinu. Mali by sme sa o ňu omnoho viac starať a vážiť si to, čo tu zostalo z tej pravej prírody. Koniec koncov to symbolizovali sviečky z ktorých počas akcie mažoretky vykreslili názov podujatia a neskôr ich položili na zem ako 60+. Venujme našej planéte viac ako 60 minút..."Čím temnejšie je nebo, tým jasnejšie vyniknú hviezdy."

Leonardo Da VinciGoogle+ peaklub@gmail.com
Youtube

Vedúci skupiny -
Marián Rečičár e-mail: recicarastro@gmail.com tel. kontakt: 0904 984 827

Asistentka vedúceho - Nikoleta Martináková e-mail: nikoleta.marni@gmail.com tel. kontakt: 0944 337 769
IT Technik - Jaroslav Jurenka e-mail: jarino.jurenka@gmail.com tel. kontakt: 0948 020 653
Hlavný technik - Samuel Toman