Únor 2015


Púchovský Vsetín za nami

19. února 2015 v 14:42 | Nikoleta |  Správy z akcií a pozorovaní
V dňoch 13. až 15. februára sa na Gymnáziu v Púchove konal už dávnejšie spomínaný "Púchovský Vsetín." Cezhraničná spolupráca astronómov z Púchova a Vsetína sa uskutočnila bez komplikácií a prebehla hladko. Úlohou tohto stretnutia bola najmä príprava na súťaž Čo vieš o hviezdach?, ktorá sa bude konať 10. apríla.

Piatok po spoločnom zvítaní sme sa venovali výpočtu hodinového uhla, ktorý sme potom neskôr chceli vyskúšať pri pozorovaní kométy, no tá sa nám stihla skryť za strechu budovy školy. Túto znalosť sme využili až na druhý deň, kedy sme po západe slnka hľadali na oblohe Venušu a nemali možnosť orientovať sa podľa hviezd. Po večeri sme zvyšok večera strávili pozorovaním zimnej oblohy.
Na druhý deň sa riešili slepé mapy súhvezdí a v poobedňajších hodinách sme navštívili hvezdárne Rudka a Patrika Formánkovcov v Dohňanoch. Pozorovali sme slnko nielen vizuálne, ale aj špeciálnym protuberančným ďalekohľadom. Po návrate späť na gymnázium sa riešil Newtonov gravitačný zákon a Keplerove zákony pohybu planét.
Nedeľa bola oddychová, niektorí starší účastníci riešili nejaké príklad, ktoré boli mimo plán a okolo obeda sme sa rozlúčili a naši Vsetínsky kolegovia sa vrátili naspäť na Moravu.


Na záver by sme chceli poďakovať všetkým účastníkom, ale hlavne Miroslavovi Jedličkovi za trpezlivosť a ochotu riešiť mnohokrát zložité príklady. Rudkovi a Patrikovi Formánkovcom za navštívenie a pozretie ich hvezdární a v neposlednom rade aj riaditeľovi gymnázia pánovi PaeDr. Miroslavovi Kubičárovi za možnosť túto akciu uskutočniť.


Odkaz na fotoalbum
Google+ peaklub@gmail.com
Youtube

Vedúci skupiny -
Marián Rečičár e-mail: recicarastro@gmail.com tel. kontakt: 0904 984 827

Asistentka vedúceho - Nikoleta Martináková e-mail: nikoleta.marni@gmail.com tel. kontakt: 0944 337 769
IT Technik - Jaroslav Jurenka e-mail: jarino.jurenka@gmail.com tel. kontakt: 0948 020 653
Hlavný technik - Samuel Toman